Varför coaching


Göran Carlberg

Personlig coach


Guldmedaljör i

Coach-SM 2006

Coaching för professionell och personlig utveckling

Coaching är tids- och kostnadseffektivt. Man får både professionell och personlig utveckling samtidigt. Allt fokus läggs på de områden där klienten vill utvecklas. Ingen tid spills på det klienten redan kan och vet. Man behöver inte heller avsätta mycket extra tid, för med coaching lär man sig i vardagen samtidigt som man uträttar värdefullt arbete.                 

 

Coaching är en snabb och effektiv process för att åstadkomma resultat. Man går rakt på kärnan och arbetar med mål som klienten själv ställer upp – egna mål är mest motiverande. Fokus ligger på de möjligheter som finns istället för på problemen.

 

Coaching leder till varaktigt lärande och förändring. Mycket av det man arbetar med i coachingen omsätts kontinuerligt i handling. Vidare blir arbetet man gör mer förankrat eftersom man hela tiden utgår från klienten själv. Detta är inte alltid självklart i traditionell utbildning.

 

Coaching kan användas som en metod för professionell och personlig utveckling på alla nivåer i företaget. När man vill vässa spjutspetskompetensen, stärka ledarskapet i organisationen eller arbeta preventivt mot utbrändhet. Jag skräddarsyr coachinguppdrag för just ditt företags behov.

Göran Carlberg

Professional certified coach (PCC), ICF
KONTAKT


Email:

info@carlbergcoaching.se


Mobil:

+46 (0)70 5190620


NAVIGERA

 

Hem

 

Om mig

 

Tjänster

 

Om coaching

 

Kontakt

 

Copyright © 2018 Göran Carlberg Coaching