Om coaching


Göran Carlberg

Personlig coach


Guldmedaljör i

Coach-SM 2006

Vad är coaching?

Coaching skapar medvetenhet. Genom att ställa öppna, korta och raka frågor stimuleras du till egen reflektion. Din medvetenhet ökar och därmed också dina möjligheter att välja.

 

Coachingen hjälper till att omsätta nya insikter i handling och lärande. I coachingprocessen ingår att sätta upp tydliga mål som följs upp kontinuerligt.

 

Coachingens grundsyn är att alla människor har sina egna svar. Som coach hjälper jag dig att hitta fram till dina svar.

 

Helhet och balans är viktigt. Vi ser till hela personen. Det vill säga både till det yrkesmässiga och det privata, det fysiska och det själsliga.

 

Potentialen i ett litet frö är enormt. Den potential vi människor bär på är lika fantastisk. Att upptäcka och ta till vara den egna potentialen är coachingens huvudsyfte.

Hur går det till?

Samtalen kan ske i möte eller per telefon. Vi lägger tillsammans upp en plan för hur ofta vi skall ha samtalen och under hur lång tid. Det är vanligt att en coachingperiod varar mellan tre till sex månader. Samtalens längd kan variera men är oftast ca 1 timma.


Vi sätter upp mål och delmål för vad som skall uppnås med coachingen. Dessa mål stäms sedan av kontinuerligt under hela coachingperioden.

 

Coaching går ut på att på ett intuitivt sätt omväxlande stödja och utmana klienten. Att få klienten att anta utmanande ”hemuppgifter” och att uppmärksamma och fira klientens framgångar. Att vara totalt närvarande och lyssna aktivt, att höra även det som inte sägs. Att ifrågasätta klientens antaganden om sig själv och omvärlden.

 

Denna typ av samtal leder till nya insikter och en ökad motivation till handling och förändring.


Klienten sätter sina egna gränser för vad som skall behandlas i samtalet. Även jag som coach kommer att sätta gränser och kommer att rekommendera andra typer av samtal, till exempel terapi, om det är mer lämpligt för den aktuella frågeställningen.


Klienten kan känna sig helt trygg i coachingrelationen. Klienten är ALLTID första prioritet hos mig. Jag garanterar fullständig sekretess. Vår coachingrelation är ett partnerskap som bygger på äkthet och ärlighet.

Göran Carlberg

Professional certified coach (PCC), ICF
KONTAKT


Email:

info@carlbergcoaching.se


Mobil:

+46 (0)70 5190620


NAVIGERA

 

Hem

 

Om mig

 

Tjänster

 

Om coaching

 

Kontakt

 

Copyright © 2018 Göran Carlberg Coaching