Tjänster

 

Göran Carlberg


Personlig coachGuldmedaljör i

Coach-SM 2006

Coaching för ledarskapsutveckling och chefsstöd


Coaching är ofta en viktig del i ledarskapsutveckling. Du kan ta coaching till hjälp för att utveckla visioner och förverkliga målen för företaget. Coaching kan hjälpa dig att utveckla ditt ledarskap där du behöver det. Det kan handla om kommunikation, delegering, självledarskap, planering, coaching av medarbertare m m.

Coaching för medarbertare


Jag erbjuder individuell coaching till medarbetare för deras professionella och personliga utveckling. Coaching fungerar utmärkt för att utveckla kunskaper och färdigheter, bli effektivare, stimulera och förbättra samarbete, uppnå uppsatta mål m.m. Eftersom all coaching utgår från individen själv och hens förutsättningar kan coaching vara ett bra sätt att minska stress och förebygga utbrändhet.

Karriärcoaching


Coaching är en hjälp för medarbetare att utvecklas inom sin karriär, att hitta sina drivkrafter, att ta nästa steg, att hitta nya vägar. Karriärcoaching kan vara ett viktigt inslag i samband med omorganisationer och förändringsarbete.

Jag erbjuder också coaching vid uppsägningar, där jag hjälper uppsagda att hitta ny försörjning. Outplacementkoncept är helt individanpassat och passar personer som inte är attraherade av att ingå i stora, standardiserade outplacementprogram.

Coaching för entreprenörer


Ibland är det svårt att vara uthållig och hålla lågan uppe som entreprenör och företagare. Ofta finns ingen att bolla idéer med eller ventilera oron med. Coaching ger ett kontinuerligt stöd under en period så att företagaren får inspiration och kraft att planera och genomföra viktiga förändringar. Det kan gälla företagets inriktning och profil, marknadsförings- och säljarbete, effektivisering, stress, balans i livet m m. 

Livsstil


Vår livsstil påverkar vår hälsa och hur vi mår på jobbet. Jag coachar kring ämnen som:


Teamcoaching


Teamcoaching hjälper team att nå uppsatta mål, förbättra teamkänlsa och samarbete, reda ut konflikter m m . Det kan t ex gälla en ledningsgrupp, ett projektteam eller en arbetsgrupp. 

Utbildning


Jag utbildar chefer i coachande ledarskap. Exempel på effekter av ett coachande ledarskap är förbättrat samarbete, ökad effektivitet, nöjdare medarbetare med ökat eget ansvar. 

Göran Carlberg


Professional certified coach (PCC), ICF
KONTAKTBesöksadress:

Sveavägen 98

Stockholm


Email:

info@carlbergcoaching.se


Mobil:

+46 (0)70 5190620


NAVIGERA


 

Hem

 

Om mig

 

Tjänster

 

Om coaching

 

Kontakt

 

Copyright © 2018 Göran Carlberg Coaching